FRISØR FOR INSTITUSJON.

En tids- og ressursbesparende ordning.

FRISØR FOR INSTITUSJON.

En tids- og ressursbesparende ordning.

FRISØR FOR INSTITUSJON.

En tids- og ressursbesparende ordning.

FRISØRTJENESTER TIL INSTITUSJONER

Portabello Hjemmefrisør tilbyr også tjenester til institusjoner, som sykehus, sykehjem, omsorgsboliger, psykiatriske institusjoner m.m. Vi har ansatte som både er frisør og sykepleier, med erfaring fra diverse institusjoner.

Om ordningen

Innføringen av ordningen tilpasses hver enkelt institusjon.

 

I større institusjoner kan resepsjonen ta seg av bestillingen, ved at pasientene skriver seg på en liste. Portabello kommer innom en gang i uken, hver andre uke, en gang per måned eller på forespørsel. Dette avtales med den enkelte institusjon. Dersom kjørekostnad tilkommer, vil denne kostnaden fordeles på dem som skal friseres.

 

Pasienter kan også ta direkte kontakt med Portabello, slik at vi kan avtale en tid. Dette må på forhånd være avtalt med institusjonen.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, eller dersom dette kan være av interesse.